اخبار برگزیده

استارتاپ

انتشار فهرست پنجگانه محصولات دانش بنیان اولویت‌دار

شرکت‌هایی که دارای محصولات اولویت دار اعلام شده هستند می‌توانند از حمایت‌های این معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی بهره‌مند شوند.