اخبار برگزیده

بین الملل

این نسخۀ واتساپ را سریعاً حذف کنید!؟

کارشناسان امنیتی درباره بدافزار بودن یکی از نسخه‌های پیام‍‌‌رسان واتساپ هشدار داده و از کاربران خواستند آن را حذف کنند.