اخبار برگزیده

متا
فناوری

مترجم هوش مصنوعی متا می‌تواند زبان‌های نانوشته را نیز تفسیر کند

مترجم مبتنی‌بر هوش مصنوعی متا، اکنون می‌تواند حتی زبان‌های نانوشته (Unwritten Language) را تفسیر و آن را به زبان‌های دیگر ترجمه کند.