یکشنبه ۲ آبان ۱۴۰۰

یادداشت ها

عبور از مدل نوآوری بسته، عامل رشد اقتصاد دانش‌بنیان

شکل‌گیری اقتصاد دانش‌بنیان نیازمند نوآوری‌و تجاری‌سازی ایده‌هاو فناوری‌هاست لذا حرکت به سمت نوآوری باز و تغییر رویکرد عوامل آن نسبت به نوآوری، اهمیت زیادی دارد.

چگونه از کسب و کار خود در برابر کویید ۱۹ مراقبت کنیم؟

اگر کسب‌و کاری اقدامات حیاتی را در لیست امور خود قرار دهد، نه‌تنها از آن در دوران کرونا مراقبت می کند؛ بلکه حتی می توانید از این شرایط به نفع خود نیز استفاد کند

شروع سال تحصیلی با اپلیکیشن شاد، چه‌طور و چگونه؟

اپلیکیشن شاد که بازوی اصلی آموزش مجازی است و امسال نیز از نت رایگان برخوردار شده تا چه حد، عیب‌یابی و رفع اشکال شده است؟

چرا صاحبان کسب و کار به خدمات سئو نیاز دارند؟

خدمات سئو، برای افزایش بازدید و ترافیک ارگانیک سایت‌هاست و نیاز مبرم کسب‌و کار هابرای یک رشد منطقی و مستمر است

نویدی برای آینده

شش ایده استارتاپی همراه با سایت دیوار

این مطلب درباره 6 مورد از ایده‌هایی که می‌توانند به عنوان استارتاپ هول محور برنامه و سایت دیوار به وجود بیایند.

راهی برای افزایش کیفیت تعامل بین صنعت و دانش‌بنیان

یکی از چالش‌های حوزه تولید محصولات دانش‌بنیان و خلاق بی نتیجه ماندن تولید در بازار محصولات است که در اثر عامل مهمی چون توجه نکردن به مطالعات بازار محصول است

جهشی فناورانه

حوزه سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی از حوزه‌های علم و فناوری جوان است و کشورمان در پژوهش های حوزه سلول های بنیادی در تراز کشورهای پیشتاز این حوزه قرارد