چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱

یادداشت ها با برچسب مهشاد سبحانی

با سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌ها تورم کاهش می‌یابد

یادداشتی از مهشاد سبحانی، بنیانگذار ایده‌هاب