سه شنبه ۶ مهر ۱۴۰۰

یادداشت ها با برچسب مهشاد سبحانی

با سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌ها تورم کاهش می‌یابد

یادداشتی از مهشاد سبحانی، بنیانگذار ایده‌هاب