شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱

یادداشت ها با برچسب معیارهای سرمایه گذار ، استارتاپ

معیارهای سرمایه‌گذار برای انتخاب استارتاپ - عصرهشتم

معیارهای سرمایه‌گذار برای انتخاب استارتاپ

یک سرمایه‌گذار به خوبی می‌داند عوامل مختلف درون تیم استارتاپ می‌تواند زمینه شکست و یا پیروزی آن را فراهم کند.