پنج شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱

یادداشت ها با برچسب مالک سعیدی،بازاریابی،بازاریابی نوآورانه

ضرورت بازاریابی نوآورانه - عصرهشتم

ضرورت بازاریابی نوآورانه

یکی از اساسی‌ترین اجزای موفقیت در صادرات را توانایی تطابق دادن رویکردهای بازاریابی نوآورانه با نوع نیازهای مشتریان و متقاضیان می‌دانند.