پنج شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱

یادداشت ها با برچسب فناوری

سلامت انسان‌ -عصر هشتم

پنجره‌ای رو به سلامت انسان‌ ها

علوم و فناوری‌‌های مرتبط با حیوانات آزمایشگاهی در راستای توسعه علوم همگرا و نوین نقش بسیار مهمی را سلامت انسان‌ ها ایفا می کند.

۱۷ تاکتیک موثر روابط‏ عمومی برای استارتاپ‌ها

یادداشتی از وحید عباسی، مدیر روابط‏ عمومی صندوق پژوهش ‏و ‏فناوری کریمه