سه شنبه ۶ مهر ۱۴۰۰

یادداشت ها با برچسب فناوری

۱۷ تاکتیک موثر روابط‏ عمومی برای استارتاپ‌ها

یادداشتی از وحید عباسی، مدیر روابط‏ عمومی صندوق پژوهش ‏و ‏فناوری کریمه