شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱

یادداشت ها با برچسب شکست ، کارآفرین ، کارآفرینان

۸ دلیل اصلی شکست خوردن بیشتر کارآفرینان - عصرهشتم

۸ دلیل اصلی شکست خوردن بیشتر کارآفرینان

در این مطلب ۸ مورد از دلایل شکست کارآفرینی و کارآفرینان شامل تأمین مالی، منابع انسانی، مشکلات مالی، دلایل عملیاتی و اوج گرفتن خیلی زود یا خیلی دیر مطرح شده که ا