پنج شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱

یادداشت ها با برچسب سیدکمال خرازی،علوم و فناوری های شناختی،

سکویی برای ایستادن در بالاترین رتبه شناخت

علوم و فناوری‌های شناختی به واسطه گستره و کاربردهای وسیع، بیش از گذشته مورد توجه مراکز علمی و کانون های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جهان قرار گرفته است.