پنج شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱

یادداشت ها با برچسب ایده

هنگام ارائه یک ایده جدید، باید روی "چرایی" آن تمرکز کنیم یا "چگونگی"؟ - عصرهشتم

هنگام ارائه یک ایده جدید، باید روی “چرایی” آن تمرکز کنیم یا “چگونگی”؟

نحوه بیان پیام، رکن اصلی هدف شما از برقراری ارتباط با یک مخاطب خاص است. در واقع نحوه ارائه ایده، یک هنر است که باعث می‌شود گسترده‌ترین حمایت ممکن را دریافت کنید