یکشنبه ۴ مهر ۱۴۰۰

یادداشت ها با برچسب ایده هاب

با سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌ها تورم کاهش می‌یابد

یادداشتی از مهشاد سبحانی، بنیانگذار ایده‌هاب