شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱

یادداشت ها با برچسب ایده استارتاپی

چشمه ایده‌های استارتاپی کجاست؟

در عالم استارتاپی در یک پرسش مبنایی وجود دارد؛ چشمه جوشان ایده کجاست؟