شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱

یادداشت ها با برچسب استارتاپ ، شکست

علت شکست استارتاپ‌ها پس از اولین تجربه رشد - عصرهشتم

چرا استارتاپ‌ها پس از اولین تجربه رشد شکست می‌خورند؟

بروز برخی از اشتباهات پس از اولین جهش بزرگ در کسب و کار بخشی از روند طبیعی رشد کسب و کار است اما باید با استفاده از تجریه دیگران از بروز آن‌ها اجتناب کرد.