چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱

یادداشت ها با برچسب ارائه حرفه‌ای برای جذب سرمایه

ارائه حرفه‌ای برای جذب سرمایه - عصرهشتم

اصول ارائه حرفه‌ای برای جذب سرمایه

اغلب تیم‌های استارتاپی در رویدادهای سرمایه‌گذاری به علت شرایط روانی و استرس حاکم در رویداد، برخی از نکات ساده اما موثر را فراموش می‌کنند.