یکشنبه ۴ مهر ۱۴۰۰

یادداشت ها با برچسب اخبار استارتاپ

چشمه ایده‌های استارتاپی کجاست؟

در عالم استارتاپی در یک پرسش مبنایی وجود دارد؛ چشمه جوشان ایده کجاست؟