پنج شنبه ۹ تیر ۱۴۰۱

یادداشت ها

معیارهای سرمایه‌گذار برای انتخاب استارتاپ - عصرهشتم

معیارهای سرمایه‌گذار برای انتخاب استارتاپ

یک سرمایه‌گذار به خوبی می‌داند عوامل مختلف درون تیم استارتاپ می‌تواند زمینه شکست و یا پیروزی آن را فراهم کند.

ارائه حرفه‌ای برای جذب سرمایه - عصرهشتم

اصول ارائه حرفه‌ای برای جذب سرمایه

اغلب تیم‌های استارتاپی در رویدادهای سرمایه‌گذاری به علت شرایط روانی و استرس حاکم در رویداد، برخی از نکات ساده اما موثر را فراموش می‌کنند.

علت شکست استارتاپ‌ها پس از اولین تجربه رشد - عصرهشتم

چرا استارتاپ‌ها پس از اولین تجربه رشد شکست می‌خورند؟

بروز برخی از اشتباهات پس از اولین جهش بزرگ در کسب و کار بخشی از روند طبیعی رشد کسب و کار است اما باید با استفاده از تجریه دیگران از بروز آن‌ها اجتناب کرد.