چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱

اخبار با برچسب youtube

رکورد ۵تریلیون بازدید در youtube shorts در کمتر از دو سال - عصرهشتم
بین الملل

رکورد ۵تریلیون بازدید در youtube shorts در کمتر از دو سال

رسانه youtube shorts توانسته در مدت کمتر از دو سال به رکورد بیش از 5 تریلیون بازدید دست پیدا کند