چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱

اخبار با برچسب گران شدن اینترنت ، اپراتورهای موبایل

مدیریتگران شدن اینترنت در برخی اپراتورهای موبایل - عصرهشتم هزینه‌های پنهان سازمان‌ها - عصرهشتم
خبر

گران شدن اینترنت در برخی اپراتورهای موبایل

در کنار گرانی قیمت اینترنت در برخی شرکت‌های اینترنت ثابت، برخی اپراتورهای موبایل نیز هزینه بسته‌های اینترنت خود را افزایش داده‌اند.