پنج شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱

اخبار با برچسب کنتورهای هوشمند ، مصرف بهینه آب

مصرف بهینه آب با کنتورهای هوشمند - عصرهشتم
استارتاپ

مصرف بهینه آب با کنتورهای هوشمند

کنتورهای هوشمند ایران ساخت یکی از بهترین ابزارها در راستای مدیریت مصرف هستند و قابلیت های جدیدی را برای مصرف کنندگان ارائه خواهند داد.