پنج شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱

اخبار با برچسب کسب و کار ، تجارت الکترونیک

کمیسیون تجارت الکترونیکی برای حمایت از کسب‌وکارهای خرد فراخوان داد
خبر

کمیسیون تجارت الکترونیکی برای حمایت از کسب‌ و کار های خرد فراخوان داد

کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در راستای حمایت از کسب‌وکارهای خرد در بستر شبکه‌های اجتماعی صاحبنظران این حوزه را به مشارکت دعوت میکند