پنج شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱

اخبار با برچسب کارنامه 7ساله شتاب‌ دهنده شریف

کارنامه 7ساله شتاب‌ دهنده شریف - عصرهشتم
استارتاپ

ارائه کارنامه ۷ساله شتاب‌ دهنده شریف

شتاب‌دهنده شریف گامی در راستای تکمیل زنجیره ارزش‌آفرینی دانشگاه شریف بوده و با اشتغال‌زایی هزار نفره نقش موثری در اشتغالزایی داشته است.