چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱

اخبار با برچسب کارخانه نوآوری تجهیزات پزشکی تپش

کارخانه نوآوری تجهیزات پزشکی تپش - عصرهشتم
استارتاپ

کارخانه نوآوری تجهیزات پزشکی تپش، افتتاح شد

کارخانه نوآوری تجهیزات پزشکی تپش با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی افتتاح شد.