چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱

اخبار با برچسب پیشرفت صنعت حمل‌ و نقل

پیشرفت صنعت حمل‌ و نقل - عصرهشتم
استارتاپ

اجرایی شدن ۱۳۵طرح فناورانه برای پیشرفت صنعت حمل‌ و نقل

با مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق 135طرح فناورانه برای توسعه صنعت حمل‌و نقل اجرایی شده است.