چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱

اخبار با برچسب پلتفرم‌های خرید و فروش رمزارز

پلتفرم‌های خرید و فروش رمزارز - عصرهشتم
فناوری

مجلس طرح مسدودسازی پلتفرم‌های خرید و فروش رمزارز را کلید خواهد زد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از کلید خوردن طرح مسدودسازی پلتفرم‌های خرید و فروش رمزارز در آینده خبر داد.