پنج شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱

اخبار با برچسب پروژه‌های فناورانه فضایی

سامانه فراخوان واگذاری پروژه‌های فناورانه فضایی - عصرهشتم
استارتاپ

راه‌اندازی سامانه فراخوان واگذاری پروژه‌های فناورانه فضایی

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران از راه‌اندازی سامانه «فراخوان واگذاری پروژه‌های فناورانه» این پژوهشگاه خبر داد.