چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱

اخبار با برچسب پروژه‌های بزرگ و راهگشای وزارت ارتباطات

پروژه‌های بزرگ و راهگشای وزارت ارتباطات - عصرهشتم
فناوری

شروع یا به ثمر رسیدن پروژه‌های بزرگ و راهگشای وزارت ارتباطات در سال ۱۴۰۱

عیسی زارع‌پور در پستی اینستاگرامی اعلام کرد: امسال، سال شروع یا به ثمر رسیدن پروژه‌های بزرگ راهگشا در حوزه مأموریتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.