شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱

اخبار با برچسب پایگاه کسب و کار فناورانه

پایگاه کسب و کار فناورانه - عصرهشتم
استارتاپ

راه‌اندازی پایگاه کسب و کار فناورانه در قطر

مدیرکل توسعه کسب وکار بین الملل مرکز تعاملات بین المللی معاونت علمی از راه‌اندازی پایگاه کسب و کار فناورانه برای توسعه کسب و کار بین دو کشور در قطر خبر داد.