شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱

اخبار با برچسب پایگاه‌های برتر جذب نخبگان ایرانی

: پایگاه‌های برتر جذب نخبگان ایرانی - عصرهشتم
استارتاپ

پایگاه‌های برتر جذب نخبگان ایرانی خارج از کشور معرفی شدند

با داوری‌های انجام شده توسط معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری 10پایگاه‌ه برتر در جذب نخبگان و متخصصان ایرانی خارج از کشور معرفی شدند.