پنج شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱

اخبار با برچسب ویندوز 11

تجربه استقبال دو برابری ویندوز ۱۱ در مقایسه با ویندوز ۱۰ - عصرهشتم
بین الملل

تجربه استقبال دو برابری ویندوز ۱۱ در مقایسه با ویندوز ۱۰

سیستم عامل ویندوز 11استقبال و مهاجرت دو برابری را در مقایسه با ویندوز 10 تجربه کرده است.