پنج شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۱

اخبار با برچسب وزارت ارتباطات

فیبر نوری
فناوری

پروژه فیبر نوری منازل به کجا رسید؟

پروژه رساندن فیبر نوری به در منازل و جایگزینی آن با کابل مسی با توجه به افزایش سرعت ارتباطات اینترنتی،

نوآوری

تولید و صادرات محتوای دیجیتال زمینه‌ساز اقتدار ایران در دنیا

بازدید رییس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور از مرکز نوآوری محتوای دیجیتال نیتک