پنج شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱

اخبار با برچسب واتساپ ، گروه‌های کاربری واتساپ

افزودن احتمالی امکان نظرسنجی به گروه‌ های کاربری واتساپ - عصرهشتم
بین الملل

افزودن احتمالی امکان نظرسنجی به گروه‌ های کاربری واتساپ

قابلیت ایجاد نظرسنجی در چت‌های گروهی قابلیت احتمالی است که می‌تواند یک ویژگی مطلوب برای بسیاری از کاربران باشد.