پنج شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱

اخبار با برچسب واتساپ ، پیام صوتی واتساپ ، قابلیت جدید واتساپ

قابلیت‌های جدید برای پیام های صوتی واتساپ - عصرهشتم
بین الملل

قابلیت‌های جدید واتساپ برای پیام‌های صوتی

واتساپ قابلیت‌های جدید برای پیام های صوتی به صورت عمومی منتشر کرد.