اخبار با برچسب نیتک

محتوای دیجیتال
محتوای دیجیتال

برای اولین بار طرح ایستگاه صلواتی تولید محتوای دیجیتال در مشهد برگزار می شود

به مناسبت عید غدیر برای اولین بار در کشور طرح ایستگاه صلواتی تولید محتوای دیجیتال در مشهد برگزار می شود.

فنی و حرفه ای
اقتصاد دیجیتال

تولید محتوای آموزشی مهارت محور لازمه رشد آموزش های فنی و حرفه ای

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی تولید محتوای کیفی در حوزه آموزشهای مهارتی را از نیازهای استان خواند.

استارتاپ

حمایت ویژه از استارتاپ های فناوری محور و دیجیتالی

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در طرح حمایت ویژه از استارتاپ‌های فناوری محور و دیجیتال کشور مشارکت می‌کند.