چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱

اخبار با برچسب نمایش قیمت عوارض جاده‌ای در Google Maps

نمایش قیمت عوارض جاده‌ای در Google Maps - عصرهشتم
بین الملل

نمایش قیمت عوارض جاده‌ای در Google Maps

در آخرین به‌روزرسانی Google Maps قیمت عوارض جاده‌ای نیز نمایش داده می‌شود.