شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱

اخبار با برچسب نظرسنجی برای چت‌ گروهی در واتساپ

نظرسنجی برای چت‌ گروهی در واتساپ - عصرهشتم
بین الملل

توسعه ویژگی نظرسنجی برای چت‌ گروهی در واتساپ

پیام‌رسان واتساپ مشغول توسعه و آزمایش ویژگی نظرسنجی برای چت‌ گروهی است تا نظرات افراد در یک چت گروهی با نظرسنجی ثبت شود.