چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱

اخبار با برچسب نسخه الکترونیک

اجرای کامل نسخه الکترونیک از اول دی ۱۴۰۰ - عصرهشتم
فناوری

اجرای کامل نسخه الکترونیک از اول دی ۱۴۰۰

بر اساس قانون نسخه‌نویسی و نسخه الکترونیک از اول دی ماه ۱۴۰۰ باید انجام شود و سازمان‌های بیمه گر حق پرداخت سندهای کاغذی را نخواهند داشت.