چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱

اخبار با برچسب نسخه الکترونیک بیمه سلامت

اجرای نسخه الکترونیک بیمه سلامت در کشور به ۹۸ درصد رسید - عصرهشتم
فناوری

اجرای نسخه الکترونیک بیمه سلامت در کشور به ۹۸ درصد رسید

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت: اجرای نسخه نویسی الکترونیک به 98درصد در کشور رسیده و نسخه نویسی کاغذی تنها در موارد خاص کماکان می تواند، انجام شود.