چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱

اخبار با برچسب نانو پودر استخوانی

نانو پودر استخوانی - عصرهشتم
فناوری

نانو پودر استخوانی ایرانی برای رفع نقایص استخوانی

پژوهشگران ایرانی با استفاده از فناوری نانو و توسعه نانوپودری توانستند داروی رفع نواقص استخوانی با یک چهارم قیمت نمونه خارجی را تهیه کنند.