پنج شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱

اخبار با برچسب مشاهده توئیت‌ های پاک شده

مشاهده توئیت‌ های پاک شده - عصرهشتم
بین الملل

توئیتر، مشاهده توئیت‌ های پاک شده را غیرممکن کرد

توییتر امکان مشاهده توئیت‌های حذف شده در وب‌سایت‌های شخص ثالث ثالث را غیرممکن کرد.