شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱

اخبار با برچسب متاورس

رکورد 2 میلیون کاربر در پلتفرم بازی متاورس Sandbox - عصرهشتم
بین الملل

رکورد ۲ میلیون کاربر در پلتفرم بازی متاورس Sandbox

پلتفرم بازی متاورس (Sandbox) به رکورد 2 میلیون کاربر ثبت شده، همزمان با راه‌اندازی فصل دوم خود دست پیدا کرد.