پنج شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱

اخبار با برچسب قالیباف ، فیلترینگ ،

مطمئن باشید، موضوع فیلترینگ اصلاً وجود ندارد
محتوای دیجیتال

مطمئن باشید،موضوع فیلترینگ اصلاً وجود ندارد

رئیس مجلس گفت: از روز تشکیل کمیسیون اصل ۸۵ برای بررسی این طرح با مردم صحبت کردم و گفتم مطمئن باشید بحث فیلترینگ اصلاً وجود ندارد.