چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱

اخبار با برچسب قابلیت رونویسی یوتیوب

قابلیت رونویسی یوتیوب - عصرهشتم
بین الملل

قابلیت رونویسی یوتیوب همگانی شد

یوتیوب قابلیت رونویسی را در اختیار تمام کاربران اندروید قرار داده است.