شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱

اخبار با برچسب قابلیت تشخیص چهره در سری پیکسل ۶

قابلیت تشخیص چهره در سری پیکسل ۶ - عصرهشتم
بین الملل

قابلیت تشخیص چهره در سری پیکسل ۶

خبرها حاکی از آن است که شرکت گوگل همچنان مشغول کار روی قابلیت بازگشایی قفل با چهره برای گوشی‌های سری پیکسل ۶ است.