پنج شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱

اخبار با برچسب فیس‌بوک

عنوان بدترین شرکت سال۲۰۲۱ برای فیس‌بوک
بین الملل

عنوان بدترین شرکت سال۲۰۲۱ برای فیس‌بوک

در نظرسنجی سایت Yahoo Finance، فیس‌بوک (متا فعلی) عنوان بدترین شرکت ۲۰۲۱ را دریافت کرد.