شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱

اخبار با برچسب فناوری Typealike ، کامپیوتر ، رایانه

ابداع کنترل رایانه با حرکات دست - عصرهشتم
بین الملل

ابداع کنترل رایانه با حرکات دست

تایپ لایک، (Typealike) عنوان سیستم ابداعی است که به کاربر کمک می کند با حرکات دست بدون افزودن دستگاه‌های اضافی، رایانه خود را کنترل کند.