چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱

اخبار با برچسب فناوری ایران در دوحه

فناوری ایران در دوحه - عصرهشتم
استارتاپ

پایگاه صادرات فناوری با راه اندازی خانه نوآوری فناوری ایران در دوحه

پایگاه صادراتی محصولات فناوری دانش‌بنیان با راه اندازی خانه نوآوری فناوری ایران در دوحه راه‌اندازی خواهد شد.