چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱

اخبار با برچسب فناوری ، امید در جامعه ، نوآوری

سرمایه‌گذاری در فناوری و نوآوری، مناسب‌ترین شیوه برای افزایش امید در جامعه
فناوری

سرمایه‌گذاری در فناوری و نوآوری ،مناسب‌ترین شیوه برای افزایش امید در جامعه

وزیر علوم گفت: سرمایه‌گذاری در فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان بهترین مسیر برای افزایش امید در جامعه و موجب حفظ نخبگان می‌شود.